Mlynářské desatero

  1. Jedině u mne mlíti budeš

  2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

  3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.

  4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.

  5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.

  6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

  7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.

  8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.

  9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.

  10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.