Mlynářské desatero

 

Jedině u mne mlíti budeš

Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.

Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.

Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.

Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.

Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.

Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.

Aniž požádáš, co se rozprášilo.